Dil Seçimi
EN
|
TR
Sıkça Sorulan Sorular
SEKTÖR

Türkiye’de doğal gaz sektörü, 1984 yılında yapılan uluslararası bir sözleşme ile başlatılmıştır. 1986 yılında 6 milyar m3 doğal gaz tedarik sözleşmesi ile ilk doğal gaz alımı gerçekleşmiştir. Türkiye doğal gaz şebekesinin alt yapısı geliştirildikçe diğer uluslararası uzun süreli gaz tedarik sözleşmeleri gerçekleşmiştir.

2001 yılında kurulan ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (EPDK) ile enerji sektörünün liberalleşmesi hedeflenmiş, hazırlanan mevzuatlarla enerji piyasasında kaliteli, arz güvenliğine dayalı, çevreye duyarlı ve tüketicinin ekonomik avantajını gözeten bir rekabet ortamı yaratılmıştır. Doğal gazın Türkiye genelinde tüm illerde yaygınlaşması için 2003 tarihinde ilk Doğal Gaz Şehir Dağıtım Lisansı ile başlayan liberalleşme süreci 2010 yılına kadar hızla devam etmiştir. EPDK tarafından Şehir İçi Dağıtım konusunda kanunun öngördüğü hedefler gerçekleştirilmiş ve 65 dağıtım bölgesi özelleştirilmiştir.

Doğal gaz sektörünün çok aktörlü olması gerektiği vurgulanarak; BOTAŞ’ın sahip olduğu uzun dönem uluslararası anlaşmaları ihaleye açılmış ve %10 dolaylarında bir özelleşme sağlanmıştır. BOTAŞ tarafından 2005 yılında Kontrat Devri İhalesi’ne çıkılmış ve 2009 yılı itibariyle 4 özel şirket faaliyete geçişlerini tamamlamıştır. 2009 yılında piyasanın yeni özel sektör ithalatçıları ile birlike, özel toptan satış şirketleri de piyasada faaliyete başlamıştır. 2011 tarihinde, EPDK, Rusya Federasyonu'ndan doğalgaz ithal etmek isteyen 4 özel şirkete doğalgaz ithalat lisansı verilmesine karar vermiştir; 2012 yılında Botaş ile birlikte ithataltçılar ve toptan satış şirketleri doğal gaz toptan satış piyasasında aktif ticaret yapmaya başlamışlardır.. 2013 gaz doğal gaz ithalat miktarı,  özel sektör tarafından yenilenen 6 milyar metreküplük kontratlar ile birlikte artmış ve özel sektörün ülke ithalatındaki payı yüzde 20’nin üzerine çıkmıştır.

Spot LNG İTHALATI ve DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞI için özel düzenlemeler kapsamında yetkiler tanınmıştır. Spot LNG ithalatı 2009 yılında başlamıştır.  EPDK tarafından Haziran 2010’da yayımlanan LNG Kullanım Usul ve Esasları (KUE) ile Türkiye’de 2010 yılı itibariyle GAZPORT A.Ş’nin de dâhil olduğu 14 adet Spot LNG İthalat Lisans Belgesi’ne sahip özel kuruluş LNG operasyon faaliyetleri için hak kazanmıştır.  2014 yılında LNG Linsansına sahip özel şirket sayısı 37 adet olup; dünya piyasa fiyatlarına göre Türkiye’de spot LNG’nin ithalat miktarı değişkenlik göstermektedir. Silivri, İstanbul’da bulundan TPAO tarafından işletilen Yer Altı Gaz Depolama Tesisi, 2012 yılında yürürlüğe giren yeni Depolama Kullanım Usul ve Esasları (KUE) ile ithatlatçı ve toptan satıcı şirketlerin mevsimsel ve günlük tüketim dengelemesi için  kullanıma açılmıştır.

ÜRÜNLER VE HİZMETLER

Gazport AŞ, bir ithalat ve toptan satış şirketidir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 30 yıl süre ile doğal gaz toptan satış faaliyeti gerçekleştirmek üzere 10.02.2005 tarihinde Toptan Satış Lisansını almış ve doğal gaz piyasasındaki serbestleşme sürecinin aktif bir katılımcısı olarak 01.06.2009‘dan itibaren resmi gaz ticaretine başlamıştır.

Doğal gaz sektör gelişimi sürecinde, doğal gaz tedariğini güçlendirecek LNG ithalatı faaliyetlerinde yer almak üzere 15.10.2009 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan Spot LNG İthalat Lisansı almaya hak kazanmıştır.

Gazport AŞ 2009 yılından bu yana gaz ve LNG tedarikçileri ile gaz temin anlaşmaları yaparak; doğal gazın Türkiye doğal gaz şebekesine farklı noktalardan girişini sağlamaktadır.

Aktif LNG ticaretinde ise ithal ettiği LNG’yi tankerler ile LNG Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Depolama Tesislerine teslimini sağlamak ve gazlaştırma ile Türkiye şebekesine girişini sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirir. Farklı kaynaklardan sağlanan gaz tedariği ile doğal gaz ticaret hacmini her yıl bir miktar daha arttırarak aktif satışını sürdürmektedir.

Türkiye genelinde farklı şehirlerde faaliyet gösteren Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri, Elektrik Santralleri, Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Kuruluşları gibi farklı kategorideki müşterilerine “Müşteri Hizmeti ve Enerji Yönetimi” deneyimi ile;

• Kaliteli,
• Arz güvenliği garantili,
• Esnek sözleşme yönetimi,
• Gaz yönetimi uzmanlığı,
• Gerekli ve yeterli gaz kapasitesiyle
gaz arzını sürdürmektedir.

ÇÖZÜM

TEDARİK VE ARZ GÜVENLİĞİ;

GAZPORT AŞ, serbest tüketici ve dağıtım şirketlerine kaliteli, güvenilir ve uygun şartlarda gaz tedarik imkânı sunar. GAZPORT AŞ, farklı ithalatçılar ve uluslararası tedarik anlaşmaları ile doğal gazda çoklu tedarik sistemini uygular.

MÜŞTERİ ODAKLI ÇALIŞMA;
GAZPORT AŞ, temel olarak müşteri odaklı bir satış ve pazarlama faaliyeti gerçekleştirir; müşterilerinin beklentilerini mümkün olan en üst düzeyde karşılayacak kalitede hizmet sunarken diğer taraftan da müşterileri ile paylaşıma dayalı çözümler oluşturur.

MÜKEMMEL GAZ YÖNETİMİ;
Serbest rekabet unsuru ile gaz markette günlük doğal gaz tüketimine göre işletilen sistemde satışta, günlük esasa göre nominasyonlar yapılmakta ve günlük doğal gazı yönetebilen, hacmini arttırabilen ve doğal gaz tüketim projeksiyonlarını gerçeğe daha yakın yapabilen kuruluşların fiyat avantajı sağlaması beklenmektedir. Bu nedenle, GAZPORT AŞ küçük, büyük ve orta ölçekli gaz kullanan firmalara, gaz dengeleme piyasasındaki operasyonlar konusunda doğal gaz yönetim çözümleri sağlar.

ESNEK SÖZLEŞME YÖNETİMİ;
Gaz arzı tedarikçi ile müşteri arasında Gaz Kullanım Sözleşmeleri ile en az 1 (bir) yıllık olarak yapılmaktadır. Sözleşmelerde Müşteriye özeldoğalgaz satış yönetimi gerçekleştirir. Gazport AŞ, müşterilerinin yıl içindeki gaz kullanım dalgalanmalarında yanındadır.

MEVZUAT GELİŞİMİNE KATKI;
Piyasada gerçek manada bir rekabet ortamının oluşması ve serbestleşmenin yaşanması için doğalgaz piyasasının ve ithalatının LNG’nin yanı sıra boru gazı için de tüm şirketlere serbest bırakılması için mevzuatın gelişimine katkıda bulunur.

MÜHENDİSLİK VE OPERASYONLARDA GÜÇLÜ EKİPLER;
GAZPORT AŞ, PALMET Enerji Grubu içinde yer alır; ve doğalgaz piyasasındaki diğer güçlü ve başarılı çalışmaları olan Grup şirketlerinin ve yine enerji sektöründe bir dünya devi olan, Kanada şirketi Manitoba Hydro International ile Türkiye’de kurduğu ortak şirketi PALMET-MANİTOBA AŞ’nin geçmiş operasyonel tecrübelerinden faydalanır.

design:

Copyright © 2012 Tüm Hakları Saklıdır. Gazport Doğalgaz Toptan Satış ve Tic. A.Ş.
0 216 325 73 30