Yönetim Sistemi Politikaları

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKALARI

PALMET Enerji Grubu, enerji üretim ve doğal gaz dağıtım tesisleri yatırımları, mühendislik, müteahhitlik-inşaat, mümessillik, operasyon ve servis-bakım faaliyetleri ile enerji ve telekominikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren bir şirketler topluluğudur. Ulusal ve uluslararası ölçekte yatırım, mühendislik, taahhüt ve operasyon, servis ve bakım hizmetleri vermek üzere kurmuş olduğu şirketleri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Faaliyet konuları ve tesisleri, ulusal lisanslar ve uluslararası sertifikalar ile onaylanmıştır.

PALMET Enerji Şirketler Topluluğu olarak Entegre Yönetim Sistemimiz, Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikalarımızı kapsamakta ve Şirketlerimizde ortak bir yönetim sistemi olarak uygulanmaktadır:

  • Mühendislik, müteahhitlik, taahhüt, operasyon ve hizmet projelerimizde ve yatırımlarımızda, en yeni ve temiz teknoloji olanaklarından yararlanarak, ulusal ve uluslararası standartlara, ulusal ve Avrupa Birliği mevzuatlarına uygun projeler tasarlamak ve geliştirmek, en son yapım tekniklerini kullanarak uygulamaya dönüştürmek,
  • Müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak, şebeke servislerimizi kesintisiz ve güvenli olarak sürdürmek,
  • Sektörlerimizde çalıştığımız ilgili taraflarımızın beklentilerini anlamak ve analiz etmek, sürekli gelişmeye açık, iletişim halinde ve iş birliği içerisinde olmak ve ortak çalışmalara katılmak,
  • Şirketlerimizin kuruluş amaç ve bağlamına uygun, yönetim stratejilerimizi destekleyecek şekilde Entegre Yönetim Sistemi’nin sürekliliğini sağlamak, faaliyetlerimiz için gerekli kaynak ihtiyaçlarını belirlemek ve geliştirmek, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli olanakları sağlayarak her seviyede yapıcı katılımlarını sağlamak ve Entegre Yönetim Sistemi’nin etkinliğini ve performansını artırmak,
  • Toplam kalite felsefesini esas alarak takım ruhu içerisinde şirket hedeflerine ulaşmak,
  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimleri gerçekleştirilmek,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmek,
  • Rüyaları gerçekleştirmek,
  •  Tüm çalışmalarımızda toplum sağlığını gözetmek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
  • Çalışanların ve tüm ilgili tarafların iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalığını artırmak, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaygınlaştırmak, yaralanmaların, sağlık hasarlarının, iş kazalarının önlenmesine yönelik çalışmaları uygulamak.

Tüm faaliyetlerimizi Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, kalite açısından öncü ve örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur… (sertifika görselleri)