Etik Kuralları

1.Dürüstlük ve Yasalara Uygunluk

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz. Çalışanlarımızdan ve paydaşlarımızdan da doğruluk ve dürüstlükle hareket etmelerini bekleriz.

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz. Palmet Şirketler Grubu ve çalışanlarının tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye ya da menfaat kabul etmemesi, 3. kişi ve kuruluşlara bu tarz etkiler yaratabilecek hediye ve menfaat sağlama yönünde girişimde bulunmaması esastır.

2.Eşitlik ve Adalet 

Din, ırk, cinsiyet, sağlık durumu, medeni durum, siyasi görüş, ekonomik ve sosyal sınıf gibi nedenlerle çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve diğer paydaşlar arasında herhangi bir ayrım yapmayız. Tüm Palmet Şirketler Grubu çalışanlarından herkese adil ve eşit davranmalarını, önyargılı davranışlardan kaçınmalarını bekleriz.

 3.Gizlilik

Gizli ve özel bilgiler; Palmet Grubu Şirketleri’ne ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgiler, ticari sırlar, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgiler, personel özlük haklarına ait bilgiler ve üçüncü şahıslarla akdedilen “gizlilik anlaşmaları” çerçevesindeki bilgilerdir.

Palmet Grup çalışanları olarak müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Grup Şirketleri’nin faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece Palmet Grubu’nun amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.

Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik vb. çalışmaları şirket dışına çıkartmayız.

4.Çıkar Çatışmasını Önleme

Palmet Şirketler Grubu çalışanları olarak çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. Palmet Grup Şirketleri dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmayız. Şirketimizin adını ve gücünü, şirket kimliğimizi, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız.

Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemler vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığımızda bu yöntemleri uygularız. Tereddüde düştüğümüz durumlarda yöneticimize, İnsan Kaynakları Bölümü’ne veya Etik Kurul’a danışırız.

5.Sosyal Sorumluluk

Müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma ve insanlığa karşı sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ederiz. Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunmasını; toplumun eğitimini, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılmasını amaçlarız. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularla ilgili uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız. Türkiye’nin ve uluslararası proje yürüttüğümüz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız.

6.”Palmet” Adına Karşı Sorumluluk

İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarımızı en üst düzeyde tutarız.

Hizmetlerimizi şirket politikaları, profesyonel standartlar, verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz.

Profesyonel olarak yetkin olduğumuza ve olacağımıza inandığımız alanlarda hizmet vermeye özen gösterir, doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve çalışanlar ile iş yapmayı amaçlarız. Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerle çalışmayız.

Kamu önünde ve dinleyenlerin şirketimizi temsilen konuştuğumuzu düşündüğü alanlarda, kendi görüşlerimizi değil, sadece şirketimizin görüşlerini ifade ederiz.

Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

Palmet Grup Şirketleri’ni risk altında bırakabilecek karmaşık durumlarla karşılaştığımızda öncelikle uygun çalışana, uygun teknik ve idari danışma prosedürlerini izleyerek danışırız.

7.Etik Kural Danışmanı Çalışma İlkeleri

Etik Kurul çalışmalarını aşağıda belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütür:

  • Bildirim ve şikayetler ile bildirim veya şikayette bulunanların kimliğini gizli tutar.
  • Bildirimlere ilişkin çalışmaları mümkün olduğu kadar gizli kurallar içinde yürütür.
  • Bildirimlere dair bilgi, belge ve delili doğrudan doğruya mevcut olan birimden talep yetkisine sahiptir. Elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi sadece soruşturma konusu ile sınırlı olarak inceleyebilir.
  • Çalışmalar ivedi ele alınır ve sonuca mümkün olan en seri şekilde ulaşılır.
  • Kurulun aldığı kararlar derhal uygulamaya konulur.
  • Çalışmalar hakkında ilgililere bilgi verilir.

Sorularınız ve bildirimleriniz için aşağıdaki e-posta ve posta adreslerini kullanabilir veya Etik Kural Danışmanı ile direkt temasa geçebilirsiniz.

E-posta: etik@palmet.com